Niagarafallen är mäktiga. Det finns betydligt högre fall, men den samlade vattenmassan är den största jorden har i en fall. Det finns två sidor den kanadensiska och den amerikanska och vi var på den första. Staden är liten och kantat längs fallkanten finns en hopert höga hotell, där alla rummen vätter åt fallsidan. Floden har grävt ner en väldigt djupflodfåra som ansamlar vattemnmassorna, vilket gör det omöjligt att bada. Man omkommer helt enkelt i virvlarna. Förutom rundtur me buss längs flod och fall blev det traditionell båttur nedanför fallet, där uppkasten ger liksom regnkaskader. Självklart fanns ett jättetorn, på vars topp det blev lunch med utsikt över gammalt indinanland uppströms. Utan Ving hade det nog aldrig Niagara för oss.

 

Stefan Nilsson © 2007